Yritys

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy on rakentanut Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan alueella jo vuodesta 1972. Tällä hetkellä yrityksemme on yksi suurimmista alueellisista rakennusliikkeistä.

Oman henkilöstön määrä tällä hetkellä on n. 30. Yhdessä sisaryritystemme kanssa työllistämme n. 100 työntekijää.

Toimintamme keskeinen lähtökohta on korkea laatu. Yrityksemme oma laatujärjestelmä on ollut käytössä jo vuodesta 1996. Laatumme vakuutena on myös RALA Ry:n pätevyystodistus.

Sisaryritykset

Sisaryritystemme toimiala on betonielementtien valmistus.

Alavuden Betoni Oy

PL 10, 63301 Alavus
puh: 0207 579 800
www.alavudenbetoni.fi

Kankaanpään betoni ja elementti Oy

PL 96, 38701 Kankaanpää
puh: 02 572 890
www.elementti.fi

Laatujärjestelmä

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy:ssä on ollut yrityskohtainen laatujärjestelmä käytössä vuodesta 1996. Laatujärjestelmämme kattaa rakentamisen kaikki vaiheet tarjouslaskennasta rakennuksen valmistumiseen ja vuositakuun vapautumiseen asti. Järjestelmän tavoitteena on johtaa ja kehittää yrityksemme palveluiden ja toiminnan laatua.

Laatujärjestelmän kolme kokonaisuutta ovat laatukäsikirja, työmaakohtaisen laatusuunnitelman ja käytännön vaatimukset sisältävä toimintakansio sekä edellisiä tukeva ammatillinen viiteaineisto.

Laatukäsikirja

Laatukäsikirja linjaa yrityksemme laadunvarmistuksen ja laatupolitiikan perustan. Se kertoo laatujärjestelmän kokonaistavoitteista ja sisällöstä. Laatukäsikirja toimii myös asiakkaan apuvälineenä laadunvarmistuksessa.

Toimintakansio

Laadunvarmistuksen käytännön toteuttaminen tapahtuu toimintakansion mukaisesti. Toimintakansio muodostaa perustan yhdenmukaisille toimintatavoille ja määrittelee eri toimintojen vaatimukset, vastuut ja dokumentoinnin. Projektikohtaisesti laadittavat työmaan laatusuunnitelmat määrittelevät tapauskohtaisesti laadunohjauksen ja -varmistuksen erityispiirteet.

Viiteaineisto

Viiteaineisto koostuu varsinaisen laatujärjestelmän ulkopuolisista ohje- ja tukimateriaaleista. Materiaaliin kuuluvat mm. rakennusalan yleiset lomakkeet sekä RYL, Ratu ja RT-kortisto.